Vifa - Cỏ Nhân Tạo

Công Trình Tiêu Biểu - Vifa

THẢM SÀN SÂN BÓNG BÀN

Mã sản phẩm: Y-94155

Giá: 00
1. Thảm sân bóng bàn VBY-14145 đạt Tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng bàn quốc tế do ENLIO Trung Quốc sản xuất.
- Được sử dụng cho World Cup, Giải vô địch bóng bàn thế giới và các cuộc thi chuyên nghiệp khác.

Thảm sân bóng bàn A-14145

Thảm sân bóng bàn A-14145

2. Thảm sân bóng bàn VBY-14155 đạt Tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng bàn quốc tế do ENLIO Trung Quốc sản xuất.
- Được sử dụng cho World Cup, Giải vô địch bóng bàn thế giới và các cuộc thi chuyên nghiệp khác.

Thảm sân bóng bàn Y-14148

Thảm sân bóng bàn Y-14148

3. Thảm sân bóng bàn VBY-14155 đạt Tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng bàn quốc tế do ENLIO Trung Quốc sản xuất.
- Được sử dụng cho World Cup, Giải vô địch bóng bàn thế giới và các cuộc thi chuyên nghiệp khác.

Thảm sân bóng bàn Y-14155

4. Thảm sân bóng bàn VBY-14145 đạt Tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng bàn quốc tế do ENLIO Trung Quốc sản xuất.
- Được sử dụng cho World Cup, Giải vô địch bóng bàn thế giới và các cuộc thi chuyên nghiệp khác.

Thảm sân bóng bàn Y-94155

Thảm sân bóng bàn Y-94155


Những nội dung khác

THẢM ĐA NĂNG MAPLE WOOD A-65145/A-65160/A-65170

Độ dày: 4.5mm / 6.0mm / 7.0mm; Chiều dài: 4.5mm: trong vòng 20m; 6.0mm & 7.0mm: 15m; Chiều rộng: 1,8m

Chi tiết

THẢM SÀN SÂN BÓNG CHUYỀN THI ĐẤU

Độ dày: 7.0mm; Chiều dài: 18m; Chiều rộng: 1.8m.

Chi tiết
Chat
Mr. Cường
 
>