Vifa - Cỏ Nhân Tạo

Công Trình Tiêu Biểu - Vifa

THẢM ĐA NĂNG MAPLE WOOD A-65145/A-65160/A-65170

Độ dày: 4.5mm / 6.0mm / 7.0mm; Chiều dài: 4.5mm: trong vòng 20m; 6.0mm & 7.0mm: 15m; Chiều rộng: 1,8m


THẢM SÀN SÂN BÓNG CHUYỀN THI ĐẤU

Độ dày: 7.0mm; Chiều dài: 18m; Chiều rộng: 1.8m.

Chi tiết

THẢM SÂN BÓNG CHUYỀN LUYỆN TẬP

Độ dày: 4,7mm; Chiều dài: Trong vòng 25m; Chiều rộng: 1,8m,


THẢM SÀN SÂN BÓNG BÀN

Chiều dài: 25m; Chiều rộng: 1,8m; Độ dày: 4,8mm

Chi tiết

Chat
Mr. Cường
 
>