Vifa - Cỏ Nhân Tạo

Công Trình Tiêu Biểu - Vifa

Hình đang thi công công trình

 Ngày: 29/09/2016
May cỏ sân bóng đá Nhà Máy xm Sông Gianh


Lắp trụ đèn Trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm Phú Yên


Thi công nền sân bóng đá SCAVI Huế


Thi công cỏ trang trí Sân bay Quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa  


Những nội dung khác

BIỆN PHÁP THI CÔNG HIỆN ĐẠI

Cùng với kinh nghiệm và trình độ của mình, Công ty Việt Pháp luôn tìm nguồn vật tư đạt chất lượng, trang bị máy móc thi công và tìm biện pháp thi công mới nhầm nâng cao chất lượng, mỹ thuật công trình, đem lại hiệu quả kinh doanh cho chủ đầu tư.

Chi tiết

ĐỂ TỐI ƯU HÓA SÂN BÓNG CỦA BẠN

Cùng với kinh nghiệm và trình độ của mình Công ty Việt Pháp luôn tìm nguồn vật tư đạt chất lượng, trang bị máy móc thi công và tìm biện pháp thi công mới nhằm nâng cao chất lượng, mỹ thuật công trình, đem lại hiệu quả kinh doanh cho chủ đầu tư.

Chi tiết
Chat
Mr. Cường
 
>